Egoitza elektronikoa

Sarrera eta gastuen aurrekontua.

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Ekitaldian20170000ko aurrekontuko ekitaldi luzatu da2016.

IzenaZenbatekoa
Kapitulua1Zuzeneko zergak eta kotizazio sozialak: 20.331.005,03
Kapitulua3(Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk 218.310,00
Kapitulua4Transferentzia arruntak: 4.406.162,47
Kapitulua5Ondarezko diru-sarrerak: 98,08
Kapitulua6Inbertsio errealen inorenganatzea: 3.001,81
Kapitulua7Kapital-transferentziak. 15.901,77
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: 794,00
Guztira 24.975.273,16

JatorriaJarduera uzteko zerbitzuaLangabeentzako prestazioakLan-egonkortasuna bultzatzea eta gizarteratzeaTransferentzia.Guztira
Kapitulua1langileak:- 242.697,20 41.958,81- 284.656,01
Kapitulua2Zerbitzu eta ondasun Arruntak ere:- 42.367,28 47.532,89- 89.900,17
Kapitulua3Finantzaketa:- 79,20 160,56- 239,76
Kapitulua4Transf. arruntak: 17.415,19 19.321.727,32 5.083.593,94 158.043,19 24.580.779,64
Kapitulua6Inbertsioak:- 13.329,90 5.403,68- 18.733,58
Kapitulua7Hiriburua: Transf.-- 170,00- 170,00
Kapitulua8Aktibo finantzarioak:- 738,00 56,00- 794,00
Guztira 17.415,19 19.620.938,90 5.178.875,88 158.043,19 24.975.273,16