O COTIZADO EN REINO UNIDO SÚMASE AO COTIZADO EN ESPAÑA?

Si, pode sumar os períodos cotizados en UK aos cotizados en último lugar en España, sempre que, de acordo con a lexislación española, este períodos cubríronse no seis anos anteriores á última situación legal de desemprego en España.