Sede electrónica

Vanme a ter en conta os períodos traballados en España se me traslado a Reino Unido?

Si, en Reino Unido pódense facer valer os períodos cotizados en España antes e despois do final do período transitorio. Necesita residir e traballar en último lugar en Reino Unido.