Sede electrónica

Serve para xustificar o investimento no pago único o que comprei antes de presentar a solicitude?

Se pretende crear ou formar parte dunha cooperativa ou sociedade laboral, o abono da prestación serve para facilitar o gasto que lle supón a achega obrigatoria establecida, con carácter xeral, na cooperativa, ou a adquisición de accións ou participacións do capital social nunha sociedade laboral.

Ditas achegas póidanse realizar en especie, se esta posibilidade está prevista nos estatutos sociais, polo que non habería inconveniente en achegar bens que adquirise antes da súa solicitude de pago único, sempre que a achega efectiva á cooperativa ou a adquisición de accións efectúea despois de dita solicitude.

Se pretende darse de alta como persoa traballadora autónoma, a finalidade do abono nun só pago é facilitarlle o investimento inicial necesaria para desenvolver a actividade. Para iso ha de investir o importe que perciba da súa prestación na creación do seu posto de traballo, polo que non poderá xustificar as adquisicións e gastos que realizase antes da súa solicitude de pago único.

Máis información en Capitalice a súa prestación.