Sede electrónica

Este mes empecei a traballar a tempo completo e cobrei o paro aínda que non me correspondía, que debo facer?

Cando se produza calquera situación que supoña a perda ou interrupción do cobro dunha prestación ou subsidio de desemprego (por exemplo unha colocación ou traslado ao estranxeiro), debe comunicalo á oficina de emprego.

Nestes casos correspóndelle cobrar a prestación ata o día anterior a aquel en que se produciu a causa que interrompe o pago.

Se cobrase ou se lle ingresou na súa conta corrente a prestación por un importe superior ao que lle corresponde ou por un período de tempo que non debe cobrar, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) comunicarallo, informar o motivo do cobro indebido, do importe que debe e indicaralle un número de conta onde  realizar a devolución.

Pode comunicar a situación que provoca a súa baixa na prestación (colocación, xubilación…) ao SEPE:

  • A través de Internet, en www.sepe.es, se dispón de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.
  • Chamando ao teléfonode atención á cidadanía. 
  • Na oficina de emprego do seu domicilio, previo pedimento de cita na Webcitada.