Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Como se se a miña solicitude de prestacións está aprobada ou denegada?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Presentada a solicitude de prestacións, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) está obrigado a ditar resolución expresa en todos os procedementos e a notificala á persoa interesada. Unha vez sexa resolta a súa solicitude de prestacións, recibirás no teu domicilio ou no que nos facilitaches para as notificacións, a resolución do SEPE comunicándoche se a túa solicitude foi aprobada ou denegada, indicándoche os motivos neste último caso.

No entanto, en calquera momento, poderás informarche sobre o estado de tramitación do teu expediente:

  • Na páxina Web do SEPE(se dispós de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.
  • No noso servizo de atención telefónicaá cidadanía.
  • Na oficina de prestacións na que presentaches a túa solicitude, previo pedimento de cita (por teléfono ou na Web do SEPE).

Se transcorridos tres meses desde a data de presentación da súa solicitude, non recibiches a resolución, poderás entender que che foi denegada por silencio administrativo. Neste caso, poderás presentar unha reclamación previa á vía xudicial.