COMO XUSTIFICO A BAIXA POR INCAPACIDADE TEMPORAL SE CAIO ENFERMO DURANTE UN ERTE E COBRO O PARO?

Se lle afecta unha incapacidade temporal mentres percibe a prestación por desemprego como consecuencia da suspensión de emprego ou a redución da xornada de traballo por un procedemento de regulación de emprego, debe presentar ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) o parte de baixa médica e, no seu caso, os partes de confirmación, así como a alta médica.

A situación de incapacidade temporal non interromperá o abono da prestación.

Máis información en: “Afectoume un ERE ou un ERTE”.