Sede electrónica

Se non me presento ás ofertas de emprego mentres cobro o paro ou o subsidio, que consecuencias pode ter para a miña prestación ou subsidio?

Se non se presenta a unha oferta de emprego adecuada sen causa xustificada, pode ter sanción por infracción grave de acordo con a escala seguinte:

-  1 ª infracción: Perda de tres meses de prestación.

-  2 ª infracción: Perda de seis meses de prestación.

-  3 ª infracción: Extinción da prestación.

Aplicarase esta escala a partir da primeira infracción, con independencia do tipo de infracción (é dicir, non sempre ten que ser un rexeitamento de oferta, senón que pode ser outra das infraccións graves) e cando entre unha infracción grave e a anterior non transcorresen máis de días.. 365

Máis información en: Obrigas, infraccións e sancións.