PARA USAR A APLICACIÓN CERTIFIC@2, DEBO TER UNHA CLAVE OU AUTORIZACIÓN?

Para que unha empresa ou persoa habilitada profesional poida utilizar Certific@2, debe identificarse ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Hai dúas formas posibles de identificarse:

  1. Coa autorización concedida pola aplicación Contrat@ (servizo Web do SEPE que permite aos empresarios e as empresarias comunicar por Internet o contido da contratación laboral aos servizos públicos de emprego), que consiste nun código de usuario e unha clave persoal que se solicitará a través da citada aplicación.
  2. Mediante calquera dos certificados dixitais expedidos por algunha das autoridades de certificación recoñecidas.