Sede electrónica

Que datos de contacto son importantes para o envío de datos a través de Certific@ 2 ? Como se poden modificar?

Para a correcta comunicación entre a empresa e o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), son de vital importancia o teléfono e a dirección de correo electrónico, xa que todas as notificacións dos resultados dos envíos realizados faranse na dirección de correo electrónico que figure na base de datos da aplicación Certific@ 2 correspondente ao usuario ou usuaria que entrou na aplicación e realizou o envío de cada un dos ficheiros de comunicación.

Dentro da aplicación Certific@ 2 , no menú principal, aparece a opción “Modificación de datos de contacto”, a través da cal poderá modificar a dirección de correo electrónico na que quere recibir o resultado das comunicacións que realizase.

Sempre que acceda, poderá confirmar os seus datos de contacto, ou ben modificalos no caso de que non sexan correctos.