Sede electrónica

Cal é o resgardo ou xustificante que emite a aplicación Certific@2 tras o envío dun certificado de cesamento a través de formulario web?

Se envía o certificado de empresa por formulario web a través da aplicación Certific@2 obterá un resgardo con datos do certificado de empresa e cun número de rexistro.

A emisión do resgardo prodúcese cando se cumprimentaron correctamente os datos do certificado de empresa, abríndose ao final do proceso unha nova páxina do navegador contendo o PDF.

Tamén nese momento prodúcese a emisión do PDF cos datos do certificado.