Sede electrónica

Que tipos de acceso permite a Sede Electrónica do SEPE?

Para acceder ás distintas opcións que lle proporciona a Sede Electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), pode facelo de diferentes formas:

1. Acceso a Certific@ 2 con usuario e contrasinal de Contrat@ .

 • Todos os usuarios de Contrat@ teñen acceso a Certific@2.
 • As altas de usuarios en Contrat@ repercútense en SEPE en horas 24 (48 horas se se trata da contorna de probas de ficheiros XML).
 • De forma temporal, non se repercute a SEPE o cambio de contrasinal en Contrat@ para o acceso a Certific@2. Proximamente habilitarase este servizo para que o cambio de contrasinal permita acceder a Certific@2.
 • El acceso a Certific@2 se realiza con usuario principal (o autorizado) o con usuario asociado:

    1.1. Con usuario principal (ou autorizado):

 •  Se o usuario é un CIF:
   • No campo usuario débese introducir o CIF.
   • No campo contrasinal débese introducir a clave de acceso a Contrat@.
   • No campo CIF non se debe introducir nada.
 •  Se o usuario é un NIF:
   • En el campo usuario se debe introducir el NIF anteponiendo en la primera posición por la izquierda una “D”.
   • No campo contrasinal débese introducir a clave de acceso a Contrat@.
   • No campo CIF non se debe introducir nada.
 •  Se o usuario é un NIE:
   • No campo usuario débese introducir o NIF antepondo na primeira posición pola esquerda unha “E”.
   • No campo contrasinal débese introducir a clave de acceso a Contrat@.
   • No campo CIF non se debe introducir nada.

    1.2. Con usuario asociado:

 •  Se o usuario é un NIF:
   • En el campo usuario se debe introducir el NIF anteponiendo en la primera posición por la izquierda una “D”.
   • No campo contrasinal débese introducir a clave de acceso a Contrat@.
   • No campo CIF débese introducir o CIF da empresa á que se representa.
 •  Se o usuario é un NIE:
   • No campo usuario débese introducir o NIF antepondo na primeira posición pola esquerda unha “E”.
   • No campo contrasinal débese introducir a clave de acceso a Contrat@.
   • No campo CIF débese introducir o CIF da empresa á que se representa.

 

2. Acceso a Certific@2 con certificado dixital ou DNI electrónico

O acceso con certificado dixital ou DNI electrónico a Certific@2 é posible a través de calquera destas rutas:

 • Sede electrónica- Empresas -Certific@2 - Acceso a la aplicación - Certificado digital o DNI electrónico.
 • www.sepe.es - Empresas - Servizos para empresas- Acceso á aplicación - Certificado dixital ou DNI electrónico.