TRABALLEI 6 MESES E SOLICITEI UN SUBSIDIO. PARA COBRAR O PARO PODO SUMAR OS DÍAS QUE UTILICEI PARA O SUBSIDIO AOS TRABALLADOS DESPOIS ATA COMPLETAR OS 360 DÍAS NECESARIOS.

Non. As cotizacións que lle serviron para acceder ao subsidio por desemprego non poderán ser tidas en conta para o acceso a unha futura prestación contributiva.