COBRO O SUBSIDIO POR DESEMPREGO, PODEN PERCIBILO MÁIS MEMBROS DA MIÑA UNIDADE FAMILIAR?

Se está a cobrar o subsidio por desemprego si poden percibilo outros membros da súa unidade familiar, sempre que cumpran os requisitos esixidos (responsabilidades familiares e rendas, no seu caso).