Sede electrónica

Cobro o subsidio por desemprego, poden percibilo máis membros da miña unidade familiar?

Se está a cobrar o subsidio por desemprego si poden percibilo outros membros da súa unidade familiar, sempre que cumpran os requisitos esixidos (responsabilidades familiareserendas, no seu caso).