Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Perdín o meu emprego ao ingresar en prisión. Podo solicitar algún tipo de prestación?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Ao estar a cumprir condena de privación de liberdade careces da dispoñibilidade para traballar que se esixe ás persoas beneficiarias de prestacións, polo que mentres permanezas en prisión non poderás solicitar ningún tipo de prestación.

Unha vez cumprida a condena, consideraráseche en situación legal de desemprego e poderás solicitar:

  • Unha prestación contributiva, se no seis anos anteriores ao teu ingreso en prisión xustificas cotizar un mínimo de días 360 no Réxime Xeral da Seguridade Social ou en calquera outro réxime que cotice por desemprego, ou reuniches este período de cotización por realizar actividades laborais dentro da prisión e cumpres os demais requisitos de acceso esixidos.
  • Un subsidio para persoas liberadas de prisión, se non tiveses dereito á prestación contributiva, cuxa duración sería de seis meses, prorrogables por dous períodos de igual duración ata un máximo de meses.. 18

Terán tamén dereito a este subsidio as persoas menores liberadas dun centro de internamento no que fosen ingresadas por haber labor feitos tipificados como delito, sempre que, ademais de permanecer privadas de liberdade por máis de seis meses, fosen maiores de anos 16 no momento da liberación.

Así mesmo, terán dereito as persoas que terminasen un tratamento de deshabituación da súa drogodependencia, sempre que o mesmo durase máis de seis meses e fose remitida a súa pena privativa de liberdade.

             Máis información en: “Saín de prisión”.