Sede electrónica

Normas sobre protección por desemprego

Nesta base de datos poderá consultar a recompilación das normas publicadas no Boletín Oficial do Estado relativas ás disposicións sobre protección por desemprego. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMASÉPTIMA , regula  o subsidio extraordinario  de desemprego.

Outra normativa de interese

  • Interpretación: Xurisprudencia Tribunal de Xustiza da UE: Sentenza de novembro 9 de : 2017 cómputo do POC en  contratos a tempo parcial vertical.
  • Acordo de Relación Futura (ARF) ou Acordo de Comercio e Cooperación entre a UE e o Reino Unido. Protocolo relativo á Coordinación da Seguridade Social.
  • OReal Decreto-lei 38 / 2020 , de de 29 decembro: Afecta a Xibraltar tras entrada en vigor ARF e ata que non exista convenio entre España-UK sobre Xibraltar.