TRABALLO E FORMACIÓN

Trabajo y Formación Garantía Juvenil

NOME DESCRICIÓN  AMBITO XEOGRÁFICO DATA INICIO DATA FIN
Madrid Novo Emprende ofrece un programa gratuíto personalizado de apoio ao emprendimiento e inserción laboral para mozos inscritos en Garantía Xuvenil. Acción Laboral, entidade beneficiaria do proxecto incluído no Programa de Itinerarios de Emprendimiento Xuvenil da convocatoria 2019 de Madrid, da Fundación INCYCE, convoca un programa gratuíto de Apoio ao Emprendimiento e Inserción Laboral, personalizado ás necesidades dos mozos a través de grupos de mañá ou tarde, formación intensiva acreditada e con compromiso de inserción. Comunidade de Madrid 25/11/2019 03/05/2020
Curso de  Monitor de tempo libre para mozos inscritos en Garantía Xuvenil  Inscríbeche na nosa formación \"Monitor de tempo libre\" e obterás a capacitación de monitor de lecer e tempo libre para o exercicio das súas funcións e coñecemento do neno e adolescente, dotándoche ademas dos recursos técnicos para organizar actividades con total eficacia. Andalucía 14/01/2020 13/03/2020
Curso de Inglés con certificación B1 para mozos inscritos en Garantía Xuvenil. Inscríbeche na nosa formación e obterás os coñecementos necesarios para poder obter a certificación B1 de inglés Andalucía 20/01/2020 08/05/2020
Cámara de Toledo organiza Curso de Técnico en instalacións fotovoltaicas para mozos inscritos en Garantía Xuvenil. Este curso ten como obxectivo a especialización e profesionalización do “TECNICO EN INSTALACIÓNS FOTOVOLTAICAS”.  Está dividido en dous bloques de contidos, estruturando así a titulación nun Bloque Teórico Práctico e un único Bloque de Prácticas.  Proporciona aos alumnos os coñecementos teóricos-prácticos necesarios para poder instalar fotovoltaicas de todo tipo. Castela A Mancha ene-20  
Selección de persoal Programa “Novo Ocúpache”. O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal laboral temporal para integrar unha bolsa de emprego nas Categorías dos postos de traballo incluídos no Programa “Novo
Ocúpache” para a posta en funcionamento do Proxecto “Castrillón: Integración Xuvenil e Emprego” do Concello de Castrillón
Principado de Asturias 07/12/2019 21/12/2019
Certificado de Profesionalidade en Hostalaría para mozos inscritos en Garantía Xuvenil. O programa, de carácter gratuíto, foi desenvolvido para ofrecer formación práctica a aquelas persoas que desexen iniciar unha carreira dentro do mundo da hostalaría, ofrecéndolles coñecementos para o desenvolvemento de habilidades no servizo ao cliente en restaurantes e bares. Comunidade de Madrid 10/01/2020 31/03/2020
Cursos de formación Garantía Xuvenil. Pode coñecer neste apartado as diferentes accións formativas que o IMEPE ALCORCÓN ten previsto desenvolver e dirixidas a mozos inscritos no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil, Curso de Inglés. Comunidade de Madrid 19/02/2020 31/03/2020
"O Candil" inicia en Mazarrón a acción formativa “competencias básicas para o emprego”. Participantes do Proxecto Labor 2.0: Garantía Xuvenil de Mazarrón e Porto de Mazarrón, iniciaron a formación “Competencias Básicas para o Emprego” que engloba competencias persoais e sociais, pre-laborais e transversais, así como formación en igualdade de xénero e igualdade de oportunidades, durante o mes de decembro, impartido no Centro de Iniciativas Municipais de Emprego (CIME). Rexión de Murcia 16/12/2019  
NOME DESCRICIÓN  AMBITO XEOGRÁFICO DATA INICIO DATA FIN
Oferta laboral de Auxiliar de Enfermería / Cuidadores de personas con discapacidad y/o dependencia para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. Necesítase auxiliar de enfermaría ou coidador/a de persoas con discapacidade e/ou dependencia en institucións, menores de anos, 30 inscritos no sistema de garantia xuvenil, e con titulacion homologada en atención sociosanitaria en institucións, e/ou ciclo de grao medio de auxiliar de enfermeria e/ou grao medio en atención sociosanitaria, para poder formalizar un contrato en práctica. Ofrécese contrato en práctica, a xornada completa, duración un ano.  Estremadura 13/12/2019  
Oferta de emprego auxiliar de enfermaría ou coidador/a de persoas con discapacidade. Requisitos; menores de anos, 30 inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil con titulación homologada en Atención Sociosanitaria en Institucións, e/ou Ciclo de Grao Medio de Auxiliar de Enfermaría e/ou Grao Medio en Atención Sociosanitaria, para poder formalizar un contrato en práctica.
Estremadura 13/12/2019 24/12/2019
Oferta de emprego lavandero/a – planchador/a. Funcións;  recollida e entrega de roupa clientes. Lavado e pasado o ferro. Secado. Embolsado.
Estremadura 16/12/2019  
Convocatoria de proceso selectivo para a formalización de contratos 79 para persoal técnico con destino en distintos institutos, centros e unidades do CSIC na comunidade de Madrid para mozos inscritos en Garantía Xuvenil. Esta convocatoria, así como todos os actos que se deriven dela, publicaranse mediante o seu
inclusión no taboleiro de anuncios da sede dos Servizos Centrais do CSIC, na páxina web do CSIC (http://sede.csic.gob.es) e na páxina http://administracion.gobierno.es.
Comunidade de Madrid 02/01/2020  
NOME DESCRICIÓN  AMBITO XEOGRÁFICO DATA INICIO DATA FIN
Bolsas IVACE Exterior 2020 O Instituto Valenciano de Competitividade Empresarial (IVACE) convoca as bolsas IVACE Exterior 2020, cuxo obxectivo é dotar ás empresas e organismos da Comunidade Valenciana de persoal cualificado e especializado en comercio exterior mediante a formación e especialización profesional de mozas con titulación universitaria, así como mediante a realización de prácticas sobre os distintos aspectos que afecten o proceso de internacionalización das empresas da Comunidade. Comunidade Valenciana 05/12/2019 27/01/2020
Axudas á contratación en Prácticas novas titulado Empresas, autónomos, profesionais, asociacións ou entidades sen ánimo de lucro, comunidades de bens e sociedades civís Estremadura   10/12/2020

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a
Empresas

Xestión e consultas para empresas e entidades

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE