EURES: ATOPAR EMPREGO EN EUROPA

Eures España

Desde estas páxinas pomos á túa disposición toda a información relacionada coas ofertas de emprego, procesos de selección e información dos diferentes países europeos así como a información do Portal europeo da mobilidade laboral de EURES (European Employment Services) na Comisión Europea. Para coñecer as ofertas e convocatorias vixentes, selecciona o país que desexes na lista adxunta.

REDES SOCIALES EURES: facebook twitter

Claúsula de exención de responsabilidade.

A información relativa ás postos vacantes que aparecen nesta Web procede maioritariamente da Rede EURES doutros países europeos que rexistran as súas ofertas de acordo con os seus propios controis de calidade.

Téntase ofrecer a maior información posible sobre as condicións de traballo e termos das ofertas de emprego, declinando toda responsabilidade sobre o seu cumprimento efectivo que recaerá, en todo caso, na empresa incumplidora conforme á lexislación laboral que rexa o contrato.