CONSELLEIROS E CONSELLEIRAS EURES EN ESPAÑA

Os Conselleiros EURES son os encargados de recibir as ofertas de emprego da súa provincia, xa sexa persoalmente, por correo electrónico, correo postal ou fax. 

Unha vez recibidas as ofertas rexistra os datos da mesma na base de datos común dos Servizos Públicos de Emprego Europeos. 

As persoas interesadas poranse en contacto co empregador xa sexa directamente ou a través do Conselleiro.