Sede electrónica

Emprego na Union Europea

As rexións fronteirizas internas da UE abarcan o 40 % do territorio da UE e nelas viven case dous millóns de traballadores transfronteirizos. 

Os traballadores transfronteirizos enfróntanse a unha serie de obstáculos na súa vida cotiá, como son as diferenzas nas prácticas nacionais, en sistemas de seguridade social, normas de fiscalidade e nos sistemas xurídicos. Así mesmo, o transporte público nas rexións transfronteirizas está  menos desenvolvido que no interior de cada país, o que complica aínda máis a mobilidade laboral transfronteiriza.

EURES axuda aos traballadores transfronteirizos a superar estes obstáculos prestando apoio financeiro ás asociacións transfronteirizas, no marco de oFondo Social Europeo Plus (FSE +)

 

EURES nas Rexións Fronteirizas

 

EURES Cross-border partnerships and support to EURES cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

 

Publicacións sobre Mobilidade Fronteiriza