EMPREGO NA UNION EUROPEA

EURES Información Transfronterizos

As rexións fronteirizas internas da UE abarcan o 40 % do territorio da UE e nelas viven case dous millóns de traballadores transfronteirizos. En , 2018 máis de , 1 5 millóns de persoas da UE vivían nun país e traballaban noutro.

Os traballadores transfronteirizos enfróntanse a unha serie de obstáculos na súa vida cotiá, como as diferenzas nas prácticas nacionais, os sistemas de seguridade social, as normas de fiscalidade e os sistemas xurídicos. Ademais, o transporte público nas rexións transfronteirizas está polo xeral menos desenvolvido que no interior de cada país, o que complica aínda máis a mobilidade laboral transfronteiriza.

EURES axuda aos traballadores transfronteirizos a superar estes inconvenientes prestando apoio financeiro ás asociacións transfronteirizas, no marco de EaSI, o programa da UE para o emprego e a innovación social.

Asociacións Transfronteirizas EURES

Programa TRANSFRONTEIRIZO EURES Galicia -Norte de Portugal