Sede electrónica

Temas de Interese EURES España

Neste apartado, EURES ofréceche información relacionada con temas de interese tales como ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) clasificación europea multilingüe de capacidades, competencias, cualificacións e ocupacións. a situación orixinada polo Brexit, a campaña de sensibilización sobre traballadores do sector agroalimentario, información relevante para os mozos como o Plan de Garantía Xuvenil Plus, unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos entre 16 e 30 anos ao mercado de traballo ou sobre o Corpo Europeo de Solidariedade, proxecto da Unión Europea que ofrece oportunidades para que os mozos de entre 18 e 30 anos leven a cabo un servizo de voluntariado, realicen un período de prácticas ou traballen no sector da solidariedade, no seu propio país, noutro país da Unión Europea ou fóra dela.