TEMAS DE INTERESE EURES ESPAÑA

Neste apartado Eures ofréceche información relacionada con temas de interese tales como asituación excecpcional orixinada polo COVID- 19 na UE, ou a situación orixinada polo Brexit. Tamén contén información relevante para os mozos, como pode ser oSistema Nacional de Garantía Xuvenil, unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos entre 16 e 30 anos ao mercado de traballo ou sobre o Corpo Europeo de Solidariedade, iniciativa da Unión Europea que ofrece oportunidades para que os mozos de entre 18 e 30 anos leven a cabo un servizo de voluntariado, realicen un período de prácticas ou traballen no sector da solidariedade, no seu propio país, noutro país da Unión Europea ou fóra dela.