Sede electrónica

Temas de Interese EURES España

Neste apartado, EURES ofréceche información relacionada con temas de interese tales como a situación orixinada polo Brexit , a campaña de sensibilización sobre traballadores do sector agroalimentario, información relevante para os mozos como o Plan de Garantía Xuvenil Plus, unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos entre 16 e 30 anos ao mercado de traballo ou sobre o Corpo Europeo de Solidariedade, proxecto da Unión Europea que ofrece oportunidades para que os mozos de entre 18 e 30 anos leven a cabo un servizo de voluntariado, realicen un período de prácticas ou traballen no sector da solidariedade, no seu propio país, noutro país da Unión Europea ou fóra dela.