Sede electrónica

Comunicar a contratación. Contrat@

Esta web facilita a comunicación da contratación en liña a través da aplicación Contrat@. Esta aplicación permite aos empresarios e ás empresarias que actúan en nome propio e ás empresas e profesionais colexiados que actúen en representación de terceiros, comunicar o contido da contratación laboral aos Servizos Públicos de Emprego desde o seu propio despacho ou sede profesional.

A través de Contrat@ pódense comunicar os datos de Contratos, Copias Básicas, Prórrogas, Chamamentos de fixos descontinuos e Pactos de horas complementarias, e pode facerse por unha do tres opcións dispoñibles: a través da comunicación de datos, a través do envío de ficheiros XML ou a través de Servizos Web.

A utilización deste servizo require dispor dunha Autorización dos Servizos Públicos de Emprego. Para iso débese cumprimentar unha Solicitude de Autorización e presentala coa documentación precisa nos devanditos Servizos Públicos. Unha vez concedida a Autorización, poderase acceder a Contrat@ ben con Certificado Dixital ou DNI electrónico, ou co Identificador da Empresa e a clave persoal que se asignou ao realizar a Solicitude. Para máis información, existe na aplicación un completo "Manual de Usuario" e unha ligazón de Avisos "" que se actualiza coas novidades de lexislación en materia de contratación. Se ten algunha dúbida ou incidencia, pode expola desde a Caixa de correos de Contrat@ .