Sede electrónica

Orzamento inicial de ingresos e gastos 2021

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Orzamento inicial de ingresos para o 2021 ano (en miles de euros)

Orzamento inicial de gastos para o 2021 ano (en miles de euros)