Seu electrónica

Quant temps he de treballar a Espanya en tornar perquè em sumixen els períodes i accedir a prestació a Espanya?

No s'exigix un període mínim de treball a Espanya en últim lloc. Ha de completar 360 dies de períodes cotitzats en Regne Unit i Espanya per a accedir a prestació contributiva.