QUANT TEMPS HE DE TREBALLAR A ESPANYA EN TORNAR PERQUÈ EM SUMIXEN ELS PERÍODES I ACCEDIR A PRESTACIÓ A ESPANYA?

No s'exigix un període mínim de treball a Espanya en últim lloc. Ha de completar 360 dies de períodes cotitzats en Regne Unit i Espanya per a accedir a prestació contributiva.