Seu electrónica

Es té en compte el cotitzat a Gibraltar després del Brexit?

Sí, les persones nacionals de la UE, que hagueren treballat a Gibraltar, subjectes a la legislació de Regne Unit abans del 31 12 . . 2020 , podran fer valdre a Espanya els períodes cotitzats a Gibraltar abans i després del Brexit sempre que residisquen i l'última activitat laboral tinga lloc a Espanya.
Podrà acreditar les cotitzacions a Gibraltar aportant l'O 1 .