COBRARÉ SUBSIDI SI M'AFECTA UN ERE O UN ERTE I NO TINC 360 DIES COTITZATS?

Si tenint en compte totes les cotitzacions que haja realitzat en els sis anys anteriors i que no haja utilitzat per a l'accés a una prestació anterior, tant de nivell contributiu com a assistencial, vosté reunix un període d'ocupació cotitzada inferior a 360 dies i complix la resta de requisits exigits, podria accedir a un subsidi per desocupació, la durada de la qual dependrà del nombre de dies treballats i de si té o no responsabilitats familiars (el mínim de temps treballat serà de tres mesos si té responsabilitats familiars i de sis, en cas contrari).

Un d'eixos requisits que ha de complir és el de mancar de rendes a títol individual superiors en càlcul mensual a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (quanties per a enguany).

Més informació sobre prestacions per desocupació per un ERE o un ERTE en: “M'he vist afectat per un ERE o un ERTE”.