SI ESTIC EN EXCEDÈNCIA PER CURA DEL MEU FILL O FILLA I LA MEUA EMPRESA VA APROVAR UN ERTE DE SUSPENSIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL, QUÈ OCORRE?

L'excedència per cura de fill o filla és un dels supòsits que la legislació laboral contempla com a causa de suspensió del contracte de treball. Per tant, si la seua empresa duu a terme un procediment de regulació temporal d'ocupació mentre vosté està en excedència, continuarà en període d'excedència i la regulació d'ocupació li afectarà quan finalitze aquest període.

Més informació sobre prestacions per desocupació per un ERE o ERTE en: “M'he vist afectat per un ERE o un ERTE”.