PER QUÈ CAUSES PUC DEIXAR DE COBRAR LA PARADA?

Pot deixar de percebre la prestació per desocupació per alguna de les següents causes:

  • Perquè la seua prestació s'haja esgotat per transcurs de la durada de la mateixa.
  • Per compensació d'un cobrament indegut, és a dir, si deu una quantitat al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
  • Per l'inici d'un procediment sancionador. La proposta de sanció que comporta la suspensió de la prestació sempre se li comunicaria per correu certificat.
  • Per alguna causa d'incompatibilitat: treball per compte propi o per compte d'altri, reconeixement d'alguna pensió o prestació de caràcter econòmic de la Seguretat Social.
  • Per tindre una clau d'impagament en la seua prestació al no haver cobrat el mes anterior. En este cas, haurà d'acudir a la seua oficina de prestacions, prèvia petició de cita en Internet o cridant per telèfon .