Seu electrónica

Si muir mentre estic cobrant prestacions, poden cobrar els meus familiars el corresponent al mes de la defunció?

Les persones pertanyents a la seua família que tinguen la condició d'hereues forçoses podran percebre, en benefici de la comunitat hereditària, la prestació que li corresponga fins hui de la defunció.

Aquelles persones de la seua família que no siguen hereues forçoses també podran percebre, en benefici de la comunitat hereditària, les quantitats reportades i no percebudes fins hui de la defunció, tant en els casos de "successió testamentaria", com de "successió abintestat" (quan no hi ha testament).

Per a poder cobrar, hauran de presentar en la seua oficina de prestacions una sol·licitud que poden descarregar de la Web del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), juntament amb la documentació que per a cada cas se'ls indique.