Seu electrónica

Quines dades de contacte són importants per a l'enviament de dades a través de Certific@ 2 ? Com es poden modificar?

Per a la correcta comunicació entre l'empresa i el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), són de vital importància el telèfon i la direcció de correu electrònic, ja que totes les notificacions dels resultats dels enviaments realitzats es faran en la direcció de correu electrònic que figure en la base de dades de l'aplicació Certific@ 2 corresponent a l'usuari o usuària que va entrar en l'aplicació i va realitzar l'enviament de cadascun dels fitxers de comunicació.

Dins de l'aplicació Certific@ 2 , en el menú principal, apareix l'opció “Modificació de dades de contacte”, a través de la qual podrà modificar la direcció de correu electrònic en la qual vol rebre el resultat de les comunicacions que haja realitzat.

Sempre que accedisca, podrà confirmar les seues dades de contacte, o bé modificar-los en cas que no siguen correctes.