Seu electrónica

Cobre el subsidi per desocupació, poden percebre-ho més membres de la meua unitat familiar?

Si estàs cobrant el subsidi per desocupació sí poden percebre-ho altres membres de la seua unitat familiar, sempre que complisquen els requisits exigits (responsabilitats familiarsirendes, si escau).