Seu electrónica

He trobat un treball

Amb caràcter general, el treball, siga per compte d'altri o per compte propi, és incompatible amb el cobrament de la prestació o el subsidi per desocupació.

Si quan es produïsca una situació que cause la suspensió o l'extinció de la prestació o el subsidi, vosté no la comunica al Servici Públic d'Ocupació Estatal i seguix percebent la prestació de forma indeguda, es considera infracció greu que se sanciona amb l'extinció de la prestació o del subsidi.

Existixen diferents opcions o programes de compatibilitat de la prestació amb el treball, és a dir, situacions en les quals és possible treballar alhora que es percep una prestació o subsidi, tal com s'indica a continuació:

 

La norma general establix que si vosté està cobrant una prestació contributiva o un subsidi per desocupació i comença a treballar per compte d'altri a temps complet, s'interromp el pagament de la prestació:

  • Si el contracte dura menys de 360 dies, quan este finalitze, pot sol·licitar la represa de la prestació que va interrompre en començar el treball.
  •  Si el contracte dura 360 dies o més temps, i vosté estava cobrant la prestació contributiva, quan finalitze el contracte, pot triar entre dos possibilitats: tornar a cobrar la prestació que va interrompre en començar el treball o sol·licitar una nova prestació contributiva.

El dret a la prestació que tenia aprovada s'extingix si es realitza un treball per compte d'altri de durada igual o superior a dotze mesos. No obstant açò, si se li reconeix una nova prestació per desocupació sense haver esgotat la prestació anterior, vosté podrà triar entre reobrir la prestació anterior (pel temps que li restava, amb les bases, el percentatge i els topalls que li corresponien), o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades. Ha de sol·licitar-ho per escrit en el termini de 10 dies des de l'aprovació de la prestació.

Si vosté tria la prestació anterior, les cotitzacions que van donar lloc a la nova prestació per la qual no ha optat, no es tindran en compte per a accedir a una prestació posterior.

  • Si vosté el que estava cobrant era el subsidi per desocupació i ha tingut més contractes des que es va iniciar el subsidi i entre aquests contractes i el que acaba d'acabar es reunix un mínim de 360 dies, o si el contracte dura 360 o més dies, s'ha de sol·licitar una prestació de nivell contributiu en lloc de la represa del subsidi que es té interromput, perquè la prestació per desocupació contributiva és prioritària.

Majors d'anys 52 que estan cobrant subsidi.

Persones beneficiàries de prestacions per desocupació quan les empreses s'acullen al programa de substitució de persones treballadores en formació

Si ha aconseguit un treball mentre percep la prestació,  en el moment en què sàpia que va a produir-se, comunique-ho en:

  • La Seu Electrònica del SEPE, si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.
  • El servici d'atenció telefònica, de dilluns a divendres en horari de 9 14 a hores.
  • L'oficina d'ocupació després de l'obtenció de cita prèvia en la Seu Electrònicadel Servici Públic d'Ocupació Estatal o per telèfon.