Seu electrónica

Empreses i Gestories

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Les empreses i entitats que actuen en l'àmbit del dret privat, així com els professionals en règim d'autònoms, poden ser participants del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) com a prestataris d'atencions concretes (com per exemple oferint llocs de treball, pràctiques, cursos, etc.).

Les persones jóvens inscrites en Garantia Juvenil, poden beneficiar-se de les diferents mesures que estiguen vigents a cada moment vinculades a Garantia Juvenil, tals com a subvencions de Comunitats Autònomes, ajudes mitjançant programes gestionats per Cambres de comerç, fundacions, bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, etc...

Si desitges publicar una oferta d'ocupació, el SEPE t'oferix gratuïtament el Portal Empra't. Pots donar-te de alta i gaudir de tots els seus avantatges. 

També pots tindre accés a l'aplicatiu propi de Garantia Juvenil. Per a poder registrar-se i accedir com a empresa, cal comptar amb un certificat de Persona Jurídica.

Una vegada registrada en Garantia Juvenil, el SNGJ et permetrà:

  • Consultar si la persona joven que quieres contratar o a la que quieres prestar una determinada atención está registrada en Garantía Juvenil.
  • Generar un certificat acreditatiu de l'estat de la persona jove a una data determinada en Garantia Juvenil.
  • Publicitar i difondre les teues ofertes dirigides específicament a persones jóvens beneficiàries de Garantia Juvenil.

Més informació

Recorda que, com a empresa, comptes amb informació sobre totes les qüestions laborals que t'interessen en la pàgina web del SEPE, on hi ha un apartat sobre bonificacions i ajudes, incloent aquelles destinades a persones jóvens inscrites en Garantia Juvenil, així com una guia de contractes.

Pots consultar les convocatòries existents en l'apartat “Convocatòries” d'esta pàgina web, així com en les pàgines web de les pròpies entitats convocants, tant a nivell nacional com a autonòmic.

Logo Fondo Social Europeo

Accés a la informació per comunitats autònomes

Accés a Empreses de Garantia Juvenil

A través del següent vincle es podran realitzar gestions i consultes qualsevol empresa o entitat que participe en Garantia Juvenil