EURES TRANSFRONTERERS

EURES Informació Transfronterers

Les regions frontereres internes de la UE abasten el % 40 del territori de la UE i en elles viuen quasi dos milions de treballadors transfronterers. En 2018 , més de 1 5 , milions de persones de la UE vivien en un país i treballaven en un altre.

Els treballadors transfronterers s'enfronten a una sèrie d'obstacles en la seua vida quotidiana, com les diferències en les pràctiques nacionals, els sistemes de seguretat social, les normes de fiscalitat i els sistemes jurídics. A més, el transport públic en les regions transfrontereres està en general menys desenvolupat que en l'interior de cada país, la qual cosa complica encara més la mobilitat laboral transfronterera.

EURES ajuda als treballadors transfronterers a superar estos inconvenients donant suport financer a les associacions transfrontereres, en el marc d'EaSI, el programa de la UE per a l'ocupació i la innovació social.

Associacions Transfrontereres EURES

Programa TRANSFRONTERER EURES Galicia -Nord de Portugal