Seu electrónica

EURES Transfronterers

Les regions frontereres internes de la UE abasten el % 40 del territori de la UE i en elles viuen quasi dos milions de treballadors transfronterers. 

Els treballadors transfronterers s'enfronten a una sèrie d'obstacles en la seua vida quotidiana, com són les diferències en les pràctiques nacionals, en sistemes de seguretat social, normes de fiscalitat i en els sistemes jurídics. Així mateix, el transport públic en les regions transfrontereres està  menys desenvolupat que en l'interior de cada país, la qual cosa complica encara més la mobilitat laboral transfronterera.

EURES ajuda als treballadors transfronterers a superar estos obstacles donant suport financer a les associacions transfrontereres, en el marc de el Fons Social Europeu Plus (FSE +)

 

EURES en les Regions Frontereres

 

EURES Cross-border partnerships and support to EURES cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

 

Publicacions sobre Mobilitat Fronterera