Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Soci/a treballador/a o de treball de caracter estable en una cooperativa

Si vas a incorporar-te de forma estable com a soci/a treballador/a o de treball en una cooperativa, pots obtindre fins a el 100 % de l'import de la prestació que et quede per percebre per a abonar la quota d'ingrés i per a realitzar l'aportació obligatòria, i si escau, la voluntària, al capital d'aquesta cooperativa, així com per a fer front als gastos de posada en funcionament de la mateixa. Únicament pots obtindre com a pagament únic la quantitat efectivament desembossada, sense tindre en compte futurs desemborsaments ni pagaments ajornats.

Si vas a destinar part del pagament únic a realitzar una aportació voluntària al capital de la cooperativa, hauràs d'aportar una certificació del teu òrgan de govern que eixa quantitat es destina al capital social. A més, hauràs de firmar davant la cooperativa el compromís que aquesta aportació voluntària romandrà en la cooperativa el mateix temps que l'aportació obligatòria o, almenys, el temps en el qual hagueres percebut la teua prestació contributiva mes a mes, de no haver sol·licitat el pagament únic. Hauràs de presentar el justificant d'aquest compromís davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Si no vas a obtindre tota la teua prestació en un sol pagament d'esta forma, també pots sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant de la prestació per desocupació per a subvencionar la teua cotització a la Seguretat Social, i fins i tot, pots sol·licitar i obtindre exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació pendent de percebre per a subvencionar la teua cotització a la Seguretat Social.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners, (Quanties per a enguany).

També podràs destinar fins a el 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.