Seu electrónica

Informació econòmic financera

En esta secció posem a la teua disposició la informació relativa a qüestions economicofinanceres del SEPE seguint la línia de gestió oberta. En els diferents blocs podràs accedir a qüestions com el balanç de comptes anuals i resultats, la memòria anual, informes de gestió i auditoria, així com als pressupostos i informes d'execució pressupostària, que proporcionen dades sobre els objectius marcats en els plans pressupostaris i l'avaluació i consecució dels mateixos. Finalment, t'oferim les dades disponibles quant als períodes mitjans de pagament als proveïdors.

Pot consultar en este enllaç la informació relativa a les licitacions del SEPE.


Informe sobre els contractes adjudicats en el SEPE atenent al seu procediment: EXERCICI 2018

TIPUS DE PROCEDIMENT IMPORT D'ADJUDICACIÓ PERCENTATGE
Obert criteris múltiples 52 . 288 . 275 , 25 76 , 12 %
Obert criteri pree 2 . 191 . 826 , 41 3 , 19 %
Contracte Menor 1 . 633 . 884 , 50 2 , 38 %
Procediment negociat sense publicitat 5 . 515 . 400 , 64 8 , 03 %
Contractació centralitzada 5 . 853 . 824 , 27 8 , 52 %
Obert Simplificat 1 . 135 . 674 , 39 1 , 65 %
Restringit criteri pree 76 . 500 , 00 0 , 11 %
TOTAL 68 . 695 . 385 , 46 100 , 00 %
Imports en euros

La informació dels comptes anuals de l'exercici 2012 d'ara endavant d'esta entitat es pot consultar en el portal de transparència de l'Administració General de l'Estat.