JARDUERAREN AMAIERA

Lan autonomoaren Estatutua ezarri, bidezko arauak modu eraginkorrean parekatzea lortzeko lan autonomoa, besteren konturako lanaren sozialaren esparruan.

Helburua da jarduera uzteagatiko prestazioa egoerak estaltzeko jarduera amaitzeko emakumeak lan-egoera bat nahi gabe eta beti behar direla eta behar bezala justifikatutako dagokion prestazio ekonomikoa jaso ahal izateko.

Prestazio hori eta kudeatutako gizarte segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuek eta itsasoko gizarte institutua, autonomia-erkidegoetako enplegu zerbitzu publikoen laguntza.

 1. Gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina, 8/2015 legegintzako errege dekretuaren bidez onartu zen, urriaren 30ekoa, V. Titulua, jarduera utzi ostean babesteko berariazko sistema arautzekoa. Babes hori langile autonomoen kolektiboaren barne hartzen du prestazio ekonomikoaren eta gizarte segurantzako kotizazioaren langilearen prestakuntza autonomoko lanbide orientazioaren eta pertsona onuradunei ahal izateko.
 2. Real Decreto-Ley 28/2018, balioa eguneratzeko abenduaren 28koa, pentsio publikoen eta gizarte-arloko beste premiazko neurri batzuei buruzkoa, lan eta enplegu-. azken xedapenetan bigarrena TRLGSS aldatu egiten da.
 3. Errege Dekretua 1541/2011, 31 urriaren, utzi ostean babesteko berariazko sistema garatzen du langile autonomoak jarduera. (BOE zk.263-1 azaroaren 2011). Araudi hori azaltzen da, eta babesaren xedea, baldintzak, egoera egiaztatzeko, jarduera uztearen legezko dinamika, jarduera amaitzeagatiko babesari, gizarte segurantzari egindako kotizazioak, finantza-erregimena eta kudeaketa-sistema, prestakuntza-neurriak, lanbide-orientazioa eta sustatzeko, langile autonomoak jarduera ekintzailea betebeharrak eta zehatzeko eskumena.
 4. Legea 31/2015, 9 agindua, irailaren arloko araudia aldatu eta eguneratu egiten autoenpleguko eta sustatzeko neurriak hartzen dira eta lan autonomoa sustatzekoa eta gizarte-ekonomiako (BOE 2017-19 irailaren 2015).

Jarduera uzteagatiko babesa hauei eragiten die kolektiboak:

 • Bitarteko langile autonomoak norberaren konturako langileen edo langile autonomoen erregimen berezian.
 • Norberaren konturako langileen Sistema berezian nekazaritzako norberaren konturako langileen barne.
 • Norberaren konturako langileen erregimen berezian barne itsas langileen erregimen berezia.

Kasu guztietan beharrezko baldintza izango da jarduera uzteagatiko kotizatu gutxienez 12 hilabete jarraian eta aurreko lehen kargua uztea.

Prozedura hasiko da aurrean; pertsona interesdunak eskaera:

 • Gizarte segurantzarekin elkarlanean diharduen Mutua da kontingentzia estalita duen jarduera eteteko.
 • Estatuko enplegu zerbitzu publikoak, kontingentziaren estaldura jarduera eteteko klinikarekin hitzartua du gizarte segurantzako institutu nazionalak (errege lege dekretuak arabera 28/2018 gizarte segurantzaren mutualitate bat hautatu beharko laguntzailea aurrerako ondorioak ditu1ekainaren 2019).
 • Marinako institutu sozialaren baldin bada, kontingentzia horren estaltzen duen erakundea.

Oro har, gozatzeko aldia kotizatutako aldien arabera prestazioa kalkulatzeko, kontuan hartuko da pertsona barruan langilea48hilabete lehenagoko jarduera uztearen legezko egoera bezala, taula honetan ageri da:

KOTIZAZIO-ALDI ETA PRESTAZIOAREN IRAUPENA

HILABETE

KOTIZATUTAKO ALDITZAT
PRESTAZIOAREN IRAUPENA
-12 a 17 hilabete 4 hilabete
-18 a 23 hilabete 6 hilabete
-24 a 29 hilabete 8 hilabete
-30 a 35 hilabete 10 hilabete
-36 a 42 hilabete 12 hilabete
-43 a 47 hilabete 16 hilabete
Duten 48 hilabete 24 hilabete

Zenbatekoa

Prestazioaren zenbatekoa oinarri arautzailearen% 70a izango da; erlazio hori kalkulatuta deialdiaren oinarriak batez bestekoarekin langilearen aurreko 12 hilabeteetan ordaindutako jarduera uztearen legezko egoera.

Gutxieneko zenbatekoa% 80koa izango da ondorio askotariko errentaren adierazle publikoaren (IPREM) pertsona langile autonomoak ez du seme-alabarik edo euren kargura, eta% 107 halakorik izanez gero.

Gutxienezko zenbatekoa ez da aplikatuko pertsona autonomoen burtsan kotizatzen duten gutxieneko oinarri.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa izango da% 175 (IPREM). bai bere ardurapean seme edo alaba batek laguntzaren gehieneko zenbatekoa% 200 izango da eta dauka seme-alaba gehiago edo euren kargura izango da% 225.Prestazioaren ordainketa

Ordainduko da prestazioa mutualitateak erabiliko duen langilearen kontingentzia estalita izatea jarduera uzteagatiko, edo estatuko enplegu zerbitzu publikoak, gizarte segurantzaren institutu nazionalak estalita dago, edo itsasoko gizarte institutuak, estaltzen duen entitatea da kontingentzia horren.

Langilearen gozatzen hasiko da prestazioa egin eta hurrengo egunetik aurrera, eskabidea aurkezten bada, epe barruan.

Zer da?

Neurri bat da, enplegu autonomoa. ekimenak bultzatu eta errazteko, Udalak ordaindu duen zenbatekoaren egungo balioa ordezten den prestazioa jasotzeko jarduera uzteagatiko prestazio hau pertsona onuradunak. Eska dezakete nahi duten bazkide gisa sartu sociotrabajador edo kooperatibetan, lan-sozietateetan edo merkataritzako, edo, bestela, trabajadoraen constituirlas edo jarduera berri bat garatu nahi duten autonomia langile den aldetik.

Baldintzak:

 • Onuraduna izan jarduera uzteagatiko prestazioa.
 • Jasotzeke dagoen izatea, gutxienez, sei hilabete.
 • Jardueraren bat egitea justifikatu langile den aldetik, langile bazkide gisa sar sociotrabajador edo autonomia lan elkartuko kooperatiba edo lan-sozietate bat edo edo merkataritzako sortu berria edo funtzionamenduan, eta, ondorioz, kontratu-zerrenda bat izan arren, aldez aurretiko iraupena edozein dela ere.

Betebeharrak

 • Jasotako prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko, lan-jarduerari hasiera eman gehienez hilabeteko epean.
 • Egin dela frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu du jarduera hasteko.
 • Jasotako dirua erabili behar du ekarpena egingo du, eta nahitaezko gizarte-segurantza, kooperatibak edo lan-sozietateak edo merkataritzakoak, inbertsio edo jarduera garatzeko beharrezkoa den autonomia langile den aldetik.