JARDUERAREN AMAIERA

Lehen xedapen iragankorra Real Decreto-ley 28 / 2018 , 28 - balioa eguneratzeko, abenduaren pentsio publikoen eta gizarte-arloko beste premiazko neurri batzuei buruzkoa, lanari eta enpleguageroztik, 01 ekainaren 2019 jarduera uzteagatiko babes-erregimen berezian bildutako langileek gizarte segurantzako beren konturako langileen edo langile autonomoen (RETA), gizarte segurantzaren mutualitate bat da laguntzailea.

Beraz, estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE), kudeatzen ez hasierako alta ematea ezarritako jarduera-kargu-uztea 01 ekainaren 2019 .