Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Murriztapenak eta hobariak Gizarte Segurantza

Murriztapenak eta hobariak norberaren konturako langileei gizarte segurantzan aplikatzekoak zaizkien ezarritakoaren arabera Legea 20 / 2007 , 11 enplegatu publikoaren estatutuak aldatu zuen Autonomoa, uztailaren Real Decreto-ley 13 / 2022 , 26 de julio, por el que egiteko sistema berri bat ezartzen da kotizazio-beren konturako langileen edo langile autonomoen jarduera amaitzeagatiko babesari, eta hobetu eta Real Decreto-ley 14 / 2022 , 1 neurriei buruzko abuztuaren iraunkortasun ekonomikoa garraioaren eremuan, ikasketetarako beken eta laguntzen arloko azterlan aurrezteko neurriak, energia-eraginkortasuna eta mendetasun energetikoa murriztea gas naturala.

ZENBATEKOA:

100 gertakizun arruntak direla-eta ordaindu beharreko kuotaren% aplikatzearen emaitza zeukan batez besteko aurreko hamabi hilabeteetan hasten den eguna baino, hobari hau gertakizun arruntetarako kotizazio-tasa, unean-unean legez indarrean dauden dagokiona kenduta ondoriozko aldi baterako ezintasuna kontingentzia horiek.

Hobari hau bateragarria izango da errege Decreto-Ley ezarritako 11 / 1998 .

IRAUPENA:

Iraupena izango du, atseden-orduetan.

ARAUDIA:

Artikulua 38 legea 20 / 2007 , 11 enplegatu publikoaren estatutuak aldatu, Autonomoa, uztailaren errege Decreto-ley 13 / 2022 , 26 de julio, por el que kotizazio-sistema berri bat ezartzen da egiteko norberaren konturako langileen edo autonomoen eta hobetu eta jarduera uzteagatiko babes errege Decreto-ley 14 / 2022 , 1 neurriei buruzko abuztuaren iraunkortasun ekonomikoa garraioaren eremuan, ikasketetarako beken eta laguntzen arloko azterlan aurrezteko neurriak, energia-eraginkortasuna eta mendetasun energetikoa murriztea gas naturala.

Langile autonomoak jarduera bertan behera utzi beharko dira, amatasun, adopzio, zaintza eta tutoretza-helburuekin adopzio, harrera eta norberaren konturako jarduera bat egin dira berriro 2 urteko benetako kargua uztea.

ZENBATEKOA:

Hobaria baliokidea 80 gertakizun arruntak direla-eta ordaindu beharreko kuotaren ehuneko aplikatzearen emaitza izan dezaketen batez besteko langileek aurreko hamabi hilabeteetan izan den egunetik hasi eta amaitu egin ziren, izan ere, beren jarduera, gertakizun arruntetarako kotizazio-tasa, unean-unean legez indarrean dauden dagokiona kenduta ondoriozko aldi baterako ezintasuna kontingentzia horiek.

IRAUPENA:

Bitartean 24 hilabete igaro baino lehen berriz lanean hastea.

ARAUDIA:

Artikulua 38 legearen bis 20 / 2007 , 11 enplegatu publikoaren estatutuak aldatu, Autonomoa, uztailaren errege Decreto-ley 13 / 2022 , 26 de julio, por el que kotizazio-sistema berri bat ezartzen da egiteko norberaren konturako langileen edo autonomoen eta hobetu eta jarduera uzteagatiko babes errege Decreto-ley 14 / 2022 , 1 neurriei buruzko abuztuaren iraunkortasun ekonomikoa garraioaren eremuan, ikasketetarako beken eta laguntzen arloko azterlan aurrezteko neurriak, energia-eraginkortasuna eta mendetasun energetikoa murriztea gas naturala.

Norberaren konturako langileen edo langile autonomoen sortzen ez badute hasierako alta edo egoera alta-egoeran aurreko bi urteetan, altaren eragin-egunetik kontatzen hasita, gizarte segurantzaren erregimen berezian norberaren konturako langileen edo autonomoak.

Aplikatzekoa izango da, era berean, horietan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, norberaren konturako langileei geratzen diren lehenengo taldean sartutako kotizazio-itsasoko langileen gizarte segurantzako erregimen bereziko, bai eta bazkideei kapital-sozietateen eta lan eta lan elkartuko kooperatibak bazkide langileei zein prozesuzenbaki duen gizarte segurantzaren erregimen berezian norberaren konturako langileen edo autonomoen araubide berezian edo itsasoko langileen gizarte segurantzako kotizazio-taldearen barruan, lehena

ZENBATEKOA:

Oro har, kuota murriztua aplikatuko da laneko kontingentzia arruntei, zenbatzen, langile-jardueraren etena eta geratu dira salbuetsi kotizatu lanbide heziketa.

Urteko zenbatekoa ezarriko da kuota murriztua, dagokion estatuko aurrekontu orokorren legea eta haien banaketa -txanda kontingentzia horiek erregelamendu bidez zehaztuko da.

Ere aplikatu ahal izango zaie kuota murriztua izango dute hurrengo hamabi hilabete natural osoak, norberaren konturako langileen etekin ekonomikoak garbiak urteko artikuluan ezarritako moduan, 308 . 1 aurreko) gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bateginaren lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoak badira, dagokion urteko aldi horri.

Bigarren plangintzaldiari zati bat hartzen duenean bi urte naturaletan, buruzko baldintza bete behar diren etekin ekonomikoak horietako bakoitzean bete beharko dira

IRAUPENA:

Alta eta ondorioak dituen egunetik aurrera, hamabi hilabete natural osoak.

Kotizazio eskubidea murrizketak artikulu honek aipatzen dituen denean amaituko da norberaren konturako langileen gizarte segurantzaren erregimen berezian baja hartzen beren konturako langileen edo Autonomoen edozein aplikaziozkoak diren aldiak zehar.

Beren konturako langileen edo langile autonomoen denean artikulu honek aipatzen dituen gradu edo hortik gorako desgaitasun 33 , edo ehuneko genero-indarkeriaren biktima diren edo terrorismo biktima, kuota murriztua aplikatzeko paragrafoetan aipatzen diren 1 eta 2 hauek izango dira, hurrenez hurren, 24 hilabete natural osoak eta 36 hilabete natural osoak

ARAUDIA:

Artikulua 38 legearen ter 20 / 2007 , 11 enplegatu publikoaren estatutuak aldatu, Autonomoa, uztailaren errege Decreto-ley 13 / 2022 , 26 de julio, por el que kotizazio-sistema berri bat ezartzen da egiteko norberaren konturako langileen edo autonomoen eta hobetu eta jarduera uzteagatiko babes errege Decreto-ley 14 / 2022 , 1 neurriei buruzko abuztuaren iraunkortasun ekonomikoa garraioaren eremuan, ikasketetarako beken eta laguntzen arloko azterlan aurrezteko neurriak, energia-eraginkortasuna eta mendetasun energetikoa murriztea gas naturala.

Langile autonomoentzat, prestazioaren onuradunak umeak zaintzeko. minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten, kapituluan adierazitako X ii. tituluko gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.

ZENBATEKOA:

Hobaria 75 gertakizun arruntak direla-eta ordaindu beharreko kuotaren% aplikatuta lortzen den batez besteko oinarri zeukan aurreko hamabi hilabeteetan hasten den eguna baino, hobari hau gertakizun arruntetarako kotizazio-tasa, unean-unean legez indarrean dauden

dagokiona kenduta gertakizun arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasuna, norberaren konturako langileen edo langile autonomoen erregimen berezian.

IRAUPENA:

Pertzepzio-aldian.

ARAUDIA:

Artikulua 38 quarter legea 20 / 2007, 11 enplegatu publikoaren estatutuak aldatu, Autonomoa, uztailaren errege Decreto-ley 13 / 2022 , 26 de julio, por el que egiteko sistema berri bat ezartzen da kotizazio-beren konturako langileen edo langile autonomoen jarduera amaitzeagatiko babesari, eta hobetu.

Langile autonomoentzat, prestazioaren onuradunak umeak zaintzeko. minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten, kapituluan adierazitako X ii. tituluko gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.

ZENBATEKOA:

Hobaria 75 gertakizun arruntak direla-eta ordaindu beharreko kuotaren% aplikatuta lortzen den batez besteko oinarri zeukan aurreko hamabi hilabeteetan hasten den eguna baino, hobari hau gertakizun arruntetarako kotizazio-tasa, unean-unean legez indarrean dauden

dagokiona kenduta gertakizun arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasuna, norberaren konturako langileen edo langile autonomoen erregimen berezian.

IRAUPENA:

Pertzepzio-aldian.

ARAUDIA:

Artikulua 38 legea 20 / 2007 , 11 enplegatu publikoaren estatutuak aldatu, Autonomoa, uztailaren errege Decreto-ley 13 / 2022 , 26 de julio, por el que egiteko sistema berri bat ezartzen da kotizazio-beren konturako langileen edo langile autonomoen jarduera amaitzeagatiko babesari, eta hobetu.