FAMILIA-KONTRATU MUGAGABEA LANGILE AUTONOMOA

  • Onuradunaren ezkontidea izan behar du, eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaideen, aurrekoen, ondorengoen eta gainerako, bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko del langilea autonomoa.
  • Langabezian egotea eta enplegu bulegoan izena emanda.

  • Denbora-epe jakinik gabe lanaldi osoan edo partzialean egingo da.

  • Lan-kontratuak iraungi ez izana, bai arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratze judizialki aitortutako desegokiak, dela kaleratze kolektiboak aitortutako Eskubidea, bat etorri ez aurreko hamabi hilabeteetan kontratua sinatu aurreikusitako hobariaren eskubidea ematen du.
  • Enplegu-emailea enplegu-maila eduki beharko da, azken sei hilabeteetan egin eta hurrengo aipatutako hobaria jasotzeko eskubidea ematen duten kontratuak.
  • Enplegu-maila aztertu eta haien mantentze-ondorioetarako, ez dira kontuan hartuko lan-kontratuak arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratze lantoki-aldaketak ez aitortutako desegokiak, ez dituzten kaleratze kolektiboak aitortutako entregatzera ez zuzenbideko espezie-suntsipenak eragindako dimisioa, heriotza edo ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia edo langileen adostutako denbora amaitzea edo kontratuaren xede den obra edo zerbitzua amaitzean edo proba-aldian.
  • Xedapen honetan aurreikusten ez den guztian ezarritakoa aplikatuko da legearen I kapituluaren I atalean 43/2006,29, abenduaren hazkundea eta enplegua artikuluetan ezarritakoa izan ezik 2.7,6.1.b) eta 6.2.

 

 

  • % 100Eko hobaria izango dute kuota enpresek gertakizun arruntak direla-eta.
  • Aldia 12 hilabete.

 

 

 

Legea 6 / 2017 , 24 urriaren-, Premiazko erreforma lan autonomoa.