Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Kontratuaren ezaugarriak

Zer da kontratua?

Enpresariaren eta langilearen arteko akordioa da kontratua duen lan Hori zerbitzu batzuk eman ditu kontura eta haren zuzendaritzapean enpresariak, ordainsari baten truke.

Nork izenpetu dezake kontratua?

 • Adinez nagusiak (18 urte).
 • Adingabeak 18 urteko diren legez.
 • Gehiago 16 eta txikiak 18 gurasoen baimena baldin badute edo dituenaren ardurapean, bakarrik bizi izanik, gurasoen edo tutoreen baimena edo bereizteko.
 • Atzerritarren aplika dakiekeen legeriaren arabera.

Ahal dela formalizarse lan-kontratua idatzi hitza edo.
Nahitaezkoa da legezko xedapen batek hala eskatzen badu idatziz, beti aipatzen diren kontratuak:

 • Praktikak.
 • Prestakuntza.
 • Obra edo zerbitzu jakin bat egiteko.
 • Lanaldi partzialean, eta txanda finko etenduna.
 • Urrutitik.
 • Espainian kontrataturiko langile irudian, espainiako enpresek atzerrian zerbitzua.
 • Denbora jakin baterako kontratuak, lau astetik gora irauten badute.
 • Arrantzaleen kontratua.

Alde bakoitzak eskatu ahalko du kontratua idatziz egiteko, edozein unetan, lan-harremana amaitu arte.

 • Kokatzeko eta acordarlo aukerazkoa da, idatziz jaso behar da kontratuan.
 • Gehieneko iraupenak zehaztuko dira hitzarmen kolektiboetan, bestela ezin da sei hilabetetik gorakoa izan tituludun teknikarientzat, iraupena, edo bi hilabete gainerako langileentzat.
 • Probaldian, langileak lanpostuari dagozkion eskubide eta betebehar berdinak izango al duen, plantilako bailitzan.
 • Epealdi horretan, lan harremana deuseztatu ahal izango du, bi aldeetako batek hala nahi duelako, eta aurrez arrazoirik eman gabe gabe, kontrakorik hitzartu ezean.
 • Probaldia kontatzen da antzinatasunerako.
 • Aldi baterako ezintasuna eragin duten langileak probaldian horren zenbaketa eten egingo al arte, aldeak ados baldin bada.
 • Beherako enpresetan 25 langileak, probaldia ezin izango da izan hiru hilabetetik gorakoa izan teknikari tituludun ez diren langileen.
 • Probaldia ezin izango da izan ez langilea izatea funtzio berberak aurretiaz bete dituen enpresan, kontratazio-modalitatea edozein izanda ere.

 

 

 • Lan-kontratua itundutako jotzen da, eta iraupen mugagabea izango du.

 • Iraupen jakineko lan-kontratua bakarrik izango da egin, produkzio-arrazoiengatik edo langilea ordezkatzeko.

 • Bidezko arrazoirik badela ulertu ahal izateko beharrezkoa izango da zehatz-mehatz, eta bertan, behin-behinekotasunaren kontratuan aldi baterako kontratazioaren gaitzen duen arrazoia ezaugarri bereziak aintzat hartuta, hori justifikatzen duten eta lotuko zaio, zenbat iraungo duen.

 • Hasiera batean, lan-kontratu mugagabea eta lanaldi osokoa izango da, salbu eta lan-kontratuan aurkakoa ezartzen ez badu.

 • Aldi baterako kontratu-mota bakoitza arautzen duten arauak ezartzen dituzte, gutxieneko eta gehieneko iraupena zein.

 • Langileari lan-kontratua eskubide batzuk ematen dira, enpresaburuak betebehar bihurtu da. Irudian, halaber, langileak eskubide bereganatzen dituen betebeharrak bere enpresari bihurtzen dira.

Enpresaburuak dituen betebehar da:

 • Langileak lau aste irauten badu, lan-harremana baino, enpresaburuak langileari kontratuaren funtsezko elementuei buruz idatziz jakinarazi beharko al eta urteko lan-zerbitzuak betetzeko baldintza nagusien, baldin eta baldintza horiek agertzen ez badira, elementu lan-kontratua idatziz formalizatuta.
 • Langileen legezko ordezkariek halaber, langileen legezko ordezkariei eman beharko dio, idatziz, sinatutako kontratuen oinarrizko kopia bat (goi zuzendaritzako kontratuak harreman bereziak izan ezik, berriz, nahikoa da jakinarazpena), halaber, eta kontratu horien luzapenen eta horien salaketak, horretarako epe berdina izanik 10 egun, kontratu kopurua oinarrizko kopia bakarra datu guztiak bilduko dira nan, helbidea, sexua eta norberaren identitatea nahi zuten eragin diezaiokeen beste edozein daturen. ondoren, oinarrizko kopia bidaliko da hori enplegu zerbitzu publikoak irudian. langileen legezko Ordezkaritzarik ez dagoenean, oinarrizko kopia ere formalizarse remitirse al du Enplegu zerbitzu publikoak.
 • Enplegurako zerbitzu publikoak enpresariak behartuta daude: jakinarazi al dira epean Enplegu zerbitzu publikoak 10 eguneko hitzarmen hori, eta erregelamendu bidez zehaztutako moduan, edo lan egiten duten kontratuen luzapenak edukia, horiek ez badira edo formalizarse idatziz.

Langileak eskubideak:

 • Lanaldiaren barruan sartu zen.
 • Laneko prestakuntza eta bultzatzeko.
 • Lanpostu bat eskuratzeko Egiten ez badute, diskriminatutako izatea.
 • Osotasun fisiko eta intimitaterako eskubidea.
 • Hitzartutako ordainsaria jasotzeko orduan.
 • Lan kontratuan ezartzen diren gainerakoak.

Etxeko langileak:

 • Lanpostuaren eginkizun zehatzak betetzea, fede onez ezarritako printzipioen arabera (eta ardura.
 • Onartutako segurtasun eta higienerako neurriak betetzea.
 • Aginduak eta bere zuzendaritza-funtzioaren ariketako enpresariaren instrukzioak betetzea.
 • Jarduera bera egiteko eskumena duen enpresak ez harekin.
 • Produktibitatea hobetzen laguntzea.
 • Lan kontratuan ezartzen diren gainerakoak.