Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Hobariak gizarte segurantzako kotizazio ikertzaileak

Ikertzaileen Gizarte Segurantzarako kotizazioetako hobariei buruzko ekainaren 13ko 475/2014 Errege Dekretuaren helburua da, batetik, ehuneko 40ko hobaria ezartzea enpresek Gizarte Segurantzaren kuotetara egiten dituzten ekarpenetan, 2 artikuluan xedatzen diren ikerlariei dagokionez izan ditzaketen gertakizun arruntengatik, eta, bestetik, hori aplikatzeko prozesua arautzea.

2 artikuluaren arabera, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrerako kotizazioaren 1, 2, 3 eta 4 taldeetan dauden langileek izango dute hobariok jasotzeko eskubidea, ikerketa eta garapen eta berrikuntza teknologikoko jarduerak egiten dituen enpresan lanean egonik, izaera esklusiboan eta lan-denbora osoa kontuan hartuta, euren kontratua mugagabea, praktiketakoa, obragatikoa edo zerbitzu jakin bat eskaintzeko bada ere. Azken kasu horretan, hiru hilabeteko kontratua izan beharko da gutxienez. Esklusibotasunaren eta lan-denbora osoa zenbatzeari dagokionez, prestakuntza-lanak, hedapen-lanak edo antzekoak egiteko eman den denboraren %15a I+D+I jardueretarako soilik eman dela uler daiteke.

Gertakizun arruntengatik Gizarte Segurantzaren kuotetara egiten dituzten ekarpenen ehuneko 40ko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute.

Ezarritako hobarien erakunde edo enpresa onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

  • Zerga, Administrazio eta Gizarte Neurriei buruzko abenduaren 30eko 13/1996 Legearen 77 artikuluan eta Zerga, Administrazio eta Gizarte Neurriei buruzko abenduaren 30eko 50/1998 Legearen 29 artikuluan Gizarte Segurantzaren kotizazioan hobariak jasotzeko eta mantentzeko oro har ezarritako baldintzak betetzea.
  • Preskribatu gabeko arau-hauste oso larrien batzordeak enplegu-programen aplikazioaren ondoriozko onurak eskuratu ahal izatetik kanpo utzi ez izana, Lan Arloan Arau Hauste eta Zigorrei buruzko Legearen testu bateginaren 46 eta 46 bis artikuluetan ezarritakoaren arabera; testu bategina abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez onartu zen.

Erakunde edo enpresa onuradunek automatikoki aplikatu ahal izango dituzte hobariak kasuan kasuko kotizazio-dokumentuetan, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak kontrolatu edo ikuskatzen baditu ere.

Aipatu hobariak ez dira kasu hauetan aplikatuko:

  • Ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoarekin lotura duten jardueretan lanaldiaren zati bat soilik ematen duten langileak.
  • Ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoarekin zerikusia duten proiektuak gauzatzen dituzten enpresetan lan egiten duten langileak, baldin eta haien lana Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginaren 35 artikuluan halakotzat hartutako jarduerez bestelakoa bada, besteak beste, administrazioa, baliabideen kudeaketa, marketina, zerbitzu orokorrak eta zuzendaritza.
  • Estatuko Administrazio Orokorraren Antolamenduari eta Funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legearen III tituluan eta bederatzigarren eta hamargarren xedapen gehigarrietan araututako Estatuko Administrazio Orokorrak eta erakunde publikoek, autonomia-administrazioek, tokiko korporazioek nahiz haien erakunde publikoek, eta Sozietateen gaineko Zergatik salbuetsita dauden bestelako erakunde publikoek kontratatutako langileak.
  • Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 2 artikuluan edo beste lege xedapen batzuetan ezarritako laneko harreman bereziak.
  • Enpresek edo erakundeek kontrataturiko langileak, baldin eta ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoarekin lotura duten jarduerak burutzeko kontratazioa funts publikoekin lagundurik edo finantzaturik badago; edozelan ere, aipatu finantzaketak barne hartu beharko ditu, halaber, Gizarte Segurantzarako enpresa-kuotak.