Egoitza elektronikoa

Zer zeregin zaila estaldura katalogoa

Katalogo honetan biltzen dira zeintzuk diren, lanpostu hutsak betetzerakoan, kudeatzeko zailtasun gehienak ematen dituzten enplegu-eskaintzen lanbideak.

Katalogoan, 2/2009 Lege Organikoa berrituta, Espainiako atzerritarren eskubideei eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuaren 65.1 artikuluan aipatzen den horretan, jasotzen dira Enplegu Zerbitzu Publikoek hutsik dauden lanpostuak betetzerakoan zeintzuk diren kudeatzeko zailtasun gehienak ematen dituzten enplegu-eskaintzen lanbideak.

Katalogoa probintzia bakoitzerako egingo da; uharte bakoitzerako uharteen probintzien kasuan eta Ceuta eta Melillako autonomia-hirietarako. Hiru hilez behin egiten da, eta, indarraldia, lehen egunetik, argitaratu eta hurrengo hiruhileko naturalaren azken lanegunera arte da.

Okupazioren bat zonalde geografikoaren katalogoan agertzeak, langile atzerritar baten bizileku eta laneko baimena izapidetzeko aukera eskaintzen dio enplegu-emaileari.