Egoitza elektronikoa

Kontratu mugagabea edo aldi baterako behar diren hobariak eta murrizketak arlo eta talde Bereziak

Iraupen luzeko langabetuak

Hobariaren urteko zenbatekoa:

Gizonak, 1.300 euro.

Emakumeak, 1.500 euro.

Iraupena: 3 urte.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 8/2019 Errege Lege Dekretua, martxoaren 8koa, lanaldiko gizarte-babeseko eta lan-prekarietatearen aurkako premiazko neurriei buruzkoa.

Familia-etxean zerbitzuak ematen dituzten eta gizarte-segurantzako sistema berezian sartuta geratzen diren pertsonak

% 20ko murrizketa gertakizun arruntengatik Gizarte Segurantzari sortutako kotizazioetan.

% 80ko hobaria enpresek langabeziagatiko kotizazioari eta Soldatak Bermatzeko Funtsari egindako ekarpenetan.

Iraupena: Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta emanda dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea

Araudia:

1620/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana arautzen duena.

40/2003 Legea, azaroaren 18koa, Familia Ugariak Babestekoa.

16/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 6koa, etxeko langileen lan-baldintzak eta Gizarte Segurantzakoak hobetzekoa.

Familia-etxean zerbitzuak ematen dituzten pertsonak

Kategoria orokorreko familia ugarien kasuan, aurrekoek (edo aurrekoak, guraso bakarreko familien kasuan) etxetik kanpo lan egin behar dute.
Enplegatzailearen kuotaren % 45eko hobaria.

Iraupena: kontratuaren indarraldi osoa.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia:

16/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 6koa, etxeko langileen lan-baldintzak eta Gizarte Segurantzakoak hobetzekoa.

1620/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana arautzen duena.

40/2003 Legea, azaroaren 18koa, Familia Ugariak Babestekoa.

28/2018 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, pentsio publikoen balioa handitzekoa eta gizarte-, lan- eta enplegu-arloko beste premiazko neurri batzuena.

Espetxeetan zigortuak eta barneratze-zentroetan adingabeak

% 65eko hobaria, langabeziaren, lanbide-heziketaren eta Soldatak Bermatzeko Funtsaren baterako bilketaren kontzeptuengatik.

Iraupena: kontratuaren indarraldi osoa.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.

Hobaria langile autonomoaren senideak kontratatzeagatik

Odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko 2. mailara arte. Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta.

Gertakari arruntengatiko enpresa-kuotaren % 100eko hobaria.

Iraupena: 12 hilabete.

Neurriaren indarraldia: mugagabea

Araudia:

20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena.

6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren Presako Erreformena.

Ceuta eta Melillako langileak

Enpresariak, Administrazio Publikoa eta sektore publikoko entitate, organismo eta enpresak izan ezik, honako sektore hauetan aritzen direnak: Nekazaritza, Arrantza eta Akuikultura; Industria, Energia eta Ura izan ezik; Merkataritza; Turismoa; Ostalaritza eta gainerako zerbitzuak, salbu eta hegal finkoko Aireko Garraioa, Eraikinen Eraikuntza, Finantza Jarduerak eta Aseguruak eta Higiezinen Jarduerak Ceuta eta Melilla hirietan kotizatutako hirietan.

Gertakari arruntengatiko eta baterako bilketaren kontzeptuengatiko kotizazio-oinarriaren % 50eko hobaria.

Iraupena: kontratuaren indarraldi osoa.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.

Itsasontzietako tripulatzaileak (Kanariar Uharteak)

Kanarietako Ontzien eta Ontzi Enpresen Erregistro Berezian inskribatuta daude, bai eta Kanariar Uharteen arteko zerbitzu erregularrei atxikitako ontzietako tripulatzaileetan ere, uharteen eta gainerako lurralde nazionalaren artean.

% 90eko murrizketa enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotan, kontzeptu guztiengatik.

Iraupena: mugagabea.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 19/1994 Legea, uztailaren 6koa, Kanarietako Ekonomia eta Zerga Erregimena aldatzen duena.

Kooperatibak edo lan-sozietateak

Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta.

Bazkide langile edo lan-bazkide gisa sartzea.

Kooperatiben kasuan, besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako Erregimen propioa aukeratu behar izan dute.

Hobariaren urteko zenbatekoa:

  • 30 urtetik beherakoak edo 35 urtetik beherakoak, desgaitasuna duten pertsonak badira: lehenengo urtean, 1.650 euro; bigarren eta hirugarren urtean, 800 euro.
  • 30 urtetik gorakoak: 800 euro.

Iraupena: hiru urtez.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 5/2011 Legea, martxoaren 29koa, Gizarte Ekonomiari buruzkoa.

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-017-3

2023ko urtarrilean eguneratua