Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Kontratu mugagabea edo aldi baterako behar diren hobariak eta murrizketak arlo eta talde Bereziak

Iraupen luzeko langabetuak

Kontratazioaren aurreko hemezortzi hilabeteetan gutxienez hamabi hilabetez enplegu-bulegoan izena emanda dauden langabeen kontratazio mugagabea

Zenbatekoa:

45 urtetik beherako gizonak: 110 euro hilean.

45 urtetik beherako emakumeak: 128 euro hilean.

45 urtetik gorako gizonak: 128 euro hilean.

45 urtetik gorako emakumeak: 128 euro hilean.

Iraupena: 3 urte.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 21. artikulua, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa.

Hobariak familia-ingurunean pertsonak kontratatzeagatik

Zenbatekoa:

Kontingentzia arruntengatik Gizarte Segurantzari sortutako kotizazioei % 20ko murrizketa.

% 80ko hobaria langabeziagatiko kotizaziorako enpresa-ekarpenetan eta Soldatak Bermatzeko Funtsean.

Etxeko Langileentzako Sistema Berezian sartutako langileei dagokienez, urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 17.1 artikuluaren a) eta b) idatz-zatietan eta 18.1 artikuluan ezarritako kotizazioko hobariak aplikatu ahal izango dira (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, artisten lan-kontrataziorako pizgarrien eta gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa), bai eta errege lege-dekretu honen bederatzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoak ere, eta ez zaizkie aplikatuko izaera bereziko lan-harremanetarako ezar daitezkeen bazterketak.

Iraupena: Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta emanda dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea

Araudia:

1620/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, familia-etxeko zerbitzuaren lan-harreman berezia arautzen duena.

16/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 6koa, etxeko langileen lan-baldintzak eta Gizarte Segurantzari buruzkoa.

Urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarria (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Espetxeetan zigortuak eta barneratze-zentroetan adingabeak

% 65eko hobaria langabeziaren baterako bilketaren, lanbide-heziketaren eta Soldatak Bermatzeko Funtsaren kontzeptuengatik.

Iraupena: kontratuaren indarraldi osoa.

Neurriaren indarraldia: mugagabea

Araudia:

8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.

Urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorra (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Hobariak jarduera-sektore eta eremu geografiko jakin batzuetan kontratatutako pertsonei dagokienez

Ceuta eta Melilla hirietan, honako sektore hauetan diharduten enpresak, administrazio publikoa eta sektore publikoko erakunde, organismo eta enpresak izan ezik: nekazaritza, arrantza eta akuikultura; industria, energia eta ura izan ezik; merkataritza; turismoa; ostalaritza eta gainerako zerbitzuak, hegal finkoko aireko garraioa, eraikinen eraikuntza, finantza- eta aseguru-jarduerak eta higiezin-jarduerak izan ezik, bai eta legez zehaztutako beste sektore edo jarduera-eremu batzuetan ere, enpresa horiei esleitutako kotizazio-kontuekin, baldin eta hiri horietan jarduera egiten duten kontratu mugagabeko langileak badituzte.

Halaber, kontratu hobariduna duen langile bakoitzarentzat, enpresek enpresa-jarduerarekin lotutako prestakuntza-ekintzak garatzen dituztenean soilik aplikatuko da, gutxienez 20 orduko iraupenarekin, salbu eta hobaria urte barruan aplikatzeko aldia sei hilabetetik beherakoa izan bada. Aurreko paragrafoan aipatutako prestakuntza-ekintzen garapena, antolaketa eta komunikazioa enpresek beren langileentzat programatutako prestakuntza-ekimenaren esparruan egin beharko dira, Lan-arloko Enplegurako Lanbide Heziketaren Sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legean eta hura garatzen duen araudian aurreikusitakoaren arabera.

Zenbatekoa: 262 euro hilean.

Iraupena: Kontratuaren indarraldi osoa.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 31 artikulua, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa.

Itsasontzietako tripulatzaileak (Kanariar Uharteak)

Kanarietako Ontzien eta Ontzi Enpresen Erregistro Berezian inskribatuta daude, bai eta Kanariar Uharteen arteko zerbitzu erregularrei atxikitako ontzietako tripulatzaileetan ere, uharteen eta gainerako lurralde nazionalaren artean.

% 90eko murrizketa enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotan, kontzeptu guztiengatik.

Iraupena: mugagabea.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 19/1994 Legea, uztailaren 6koa, Kanarietako Ekonomia eta Zerga Erregimena aldatzen duena.

Hobaria kontratu mugagabeak egiteagatik edo kooperatiban edo lan-sozietatean enpresetan prestakuntza praktikoa egiten duten pertsonak bazkide gisa sartzeagatik

Kontratazio mugagabea egitea edo kooperatiban edo lan-sozietatean bazkide gisa sartzea prestakuntza praktikoa egiten duen enpresak, prestakuntza hori amaitzean edo garatzen ari den bitartean.

Kooperatiban bazkide gisa sartzeko, hobari hori soilik aplikatuko da erakunde horrek besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako erregimen propioa aukeratu duenean.

Zenbatekoa: 138 euro hilean.

Iraupena: Hiru urtez.

Neurriaren indarraldia: mugagabea edo kontratuaren indarraldi osoan, desgaitasuna duten pertsonak badira.

Araudia:

5/2011 Legea, martxoaren 29koa, Gizarte Ekonomiari buruzkoa.

Urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 25. artikulua (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Hobariak langileak bazkide langile edo lan-bazkide gisa kooperatibetan eta lan-sozietateetan sartzeagatik

Zenbatekoa eta iraupena::

Langabetuak kooperatibetan edo lan-sozietateetan bazkide langile edo lan-bazkide gisa sartzeak eskubidea emango du kotizazioan hileko 73 euroko hobaria izateko, 10. artikuluan ezarritako baldintzetan, hiru urtez, erakunde horiek besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako erregimen propioa aukeratu dutenean.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren laneratzeak 30 urtetik beherako gazteekin edo ehuneko 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta duten 35 urtetik beherako pertsonekin egiten badira, hobaria 147 eurokoa izango da hilean lehen urtean, eta 73 eurokoa hilean gainerako bi urteetan.

Araudia: urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 28. artikulua eta azken xedapenetako hirugarrena (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-017-3

2023ko irailean eguneratua