Egoitza elektronikoa

Oinarrizko datuen mugikortasuna: mugikortasuna eta langileen Kontratazioa espainian

2021

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak tresna dinamikoa dauka Lanbide Behatokian. Horren bitartez, lan-merkatuaren egoera eta bilakaera ezagut daitezke, baita bertan gertatzen diren egoeraren araberako aldaketak eta egituraren aldaketak ere.

Testuinguru horretan sartzen da, hain zuzen, Mugikortasunari buruzko Oinarrizko Datuen txostena. Horren helburua da Espainian lan arrazoiengatik langileek bizi duten mugikortasun geografikoaren ezaugarriak islatzea.

Ikerketa hori burutzeko, Enplegu Zerbitzu Publikoetan erregistratutako kontratuak hartu dira. Horietatik informazioa erauzi da langileen probintzien edo autonomia-erkidegoen arteko mugikortasunaren fluxuari buruz. Hori oinarri, saldoen arabera, eremu geografiko bakoitza igorlea edo hartzailea izango da kontratazioari dagokionez.

Aurkibidea

  • Aurkezpena
  • Metodologiari buruzko oharrak
  • Espainiako mugikortasun geografikoaren alderdi orokorrak
  • Kontratazioaren mugikortasuna autonomia-erkidegoen artean
  • Kontratazioaren mugikortasuna probintzien artean
  • Autonomia eta probintzietako fitxak
  • Autonomia-erkidego arteko eta probintzia arteko kontratazioaren fluxuak