Egoitza elektronikoa

- Estatistikak

Hautatu aukera bat:

(*) Kontratua egin eta ondorioak1urtarrila2019(Errege28/2018,18abendua). erregistroa egin daiteke hori (irudian, kontratuen mesesposteriores contrato.Por hasten da (ondoren izan diren kontratuak.31abendua2018aurreko urteko data edo, hasierako contratoigual confecha perosiempre aesa, araudiaren arabera.

Egoera horretan dauden kontratuak publicacionesestadísticasse contabilizantodos erregistratzen direnak, baldin eta horietan serealice erregistroa6hilabete igaro zuten aurrera.1urtarrila2019.