Egoitza elektronikoa

Kontzeptuak

Es la solicitud de un puesto de trabajo que realiza un trabajador, desempleado o no, ante una Oficina de los Servicios Públicos de Empleo del Sistema Nacional de Empleo.

A partir de mayo de 2004 se ofrece información sobre demandantes de empleo clasificando estas solicitudes en tres grupos:

 • Ocupados: son aquellos demandantes que teniendo ya un empleo buscan uno mejor o compatibilizarlo con el que ya realizan (ejemplo: mejor empleo, pluriempleo, etc).
 • Con disponibilidad limitada: son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo (ejemplo: sólo a domicilio, teletrabajo, en el extranjero, etc).
 • Demandantes de empleo no ocupados (DENOS): este grupo de demandantes de empleo lo componen aquellos que ya se consideraban parados en las estadísticas tradicionales del SPEE (antiguo INEM) y algunos colectivos que, aún no considerándose como desempleados por éstas, como los demandantes de servicios previos al empleo, sí se incluyen como parados en la Encuesta de Población Activa, que a los parados registrados les agrega colectivos tales como estudiantes, trabajadores eventuales agrícolas subsidiados, etc.
  Esta magnitud se utiliza desde finales de los 90 para la distribución de los Fondos de Políticas Activas de Empleo a las Comunidades Autónomas que tienen transferida su gestión, en el marco de los antiguos Planes Nacionales de Acción para el Empleo, actualmente englobados en el Programa Nacional de Reformas de España.

Erregistratutako Langabezia guztira egindako lana handia osatzen dute, estatuko enplegu zerbitzu publikoan erregistratu dituen dauden eta hil bakoitzeko azken egunean izan ezik, lan ministerio aginduan zehaztutako egoerei dagozkienak11martxoa1985(Boe14/3/85) zehazten ditu (Erregistratutako Langabezia neurtzeko irizpide estatistikoak.

Ministerio aginduak dioenaren arabera11martxoa1985(Boe14/3/85) zehazten ditu (Erregistratutako Langabezia neurtzeko irizpide estatistikoak, azken Hori ez da eskatzen al daude urteko hilabete guztiak aipatutako egoera hauetako batean daudenean:

 • Eskatzaileak eskatzen duten bateragarria den beste lanpostu bat (Anitzeko).
 • Eskatzaileak izanik aritu, lana egiteko eskatzen duen cambiarlo dute (enplegu Gehiago).
 • Langabezia-prestazioak jasotzen duten eskatzaileak gizarte-laguntzako lanetan (Gizarte Laguntzaile).
 • Demandantes que son pensionistas de jubilación, pensionistas por gran invalidez o invalidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a65urtekoa (Erretiroa).
 • Aldi baterako lan bat eskatzen dutenak baino.3hilabete (Aldi Baterako Enplegua).
 • Eskatzaileak eskatzen duen lan bat baino.20asteko ordu-kopurua (<.20ordu).
 • Irakaskuntza arautuko dituzte ikasketak egiten dituzten adingabeak badira:25lehenbiziko enplegu bila dabiltzan edo adin hori gainditzen duen urte izatea (Ikasleak).
 • Lanerako lanbide-prestakuntzako ikastaroak eskatzen joaten badira, beren irakastorduak hutsak20astean, mantenua eta laguntza gutxiago izan al dute lehenbiziko enplegu bila dabiltzan(Ikasleak).
 • Egoera horretan dauden bitartean, beste eskaera bat egin baitu eskariak behera, eta, eskaera egin ohi den urteko eskatuta arrazoirik, lana bilatzen du (Eskaerak etenak).
 • Langabezia-prestazioak jasotzen dituzten lan egiten duten bateragarritasuna lanaldi partzialeko lana (prestazio Bateragarriak).
 • Subsidioa jasotzen dituzten nekazaritzako zein diren, habiéndolo agortuta, pasa ez bada (urtebetetik gorako epean sortu zuten aurrera egiteko (. - Behin-behineko Subsidiados).
 • Laneratze ekintzak eskatzen duen rechacen dagozkion ezaugarriak, artikuluak agintzen duenez.17atala2Errege Dekretu Legegilea (5/2000,4abuztuan (baztertu laneratze ekintzak).
 • Berehala eskura dauden edo ez zuten lanerako bateraezina hautatze-prozesu batean parte hartzeko eskatzen duten eta bertan lanpostu jakin baterako, lana atzerrian bakarrik izaten, beste enplegu bat etxean bakarrik, aurreko enplegu zerbitzuak eskatzen al du enplegua murrizteko espediente baten ondorioz, eskatzen dute egoera lanaldi-murrizketa etetea edo lan-baldintzak aldatzea, etab. (Beste arrazoi batzuengatik).