Egoitza elektronikoa

Datu estatistikoen laburpena

Urtarrila 2020

Erregistratutako kontratuak estatuko datuak

2002Ko agiri _

Pdf fitxategia

Artxibo xls

Autonomia-erkidegoetako bilakaera kontratuak.

pdf (414Kbs.)

xls (554Kbs.)

Aldi baterako kontratuak mugagabe eta bilakaera2018-2019. pdf (414Kbs.) xls (554Kbs.)
Kontratu mugagabeak eta aldi baterako kontratuak aldatu eta lanaldi motaren arabera. pdf (414Kbs.) xls (554Kbs.)
Kontratuak mugagabe bihurtzea, banaketa eta bilakaera sexuaren, adinaren eta sektoreak. pdf (414Kbs.) xls (554Kbs.)
Aldi baterako kontratuak banaketa eta bilakaera sexuaren, adinaren eta sektoreak. pdf (414Kbs.) xls (554Kbs.)

Kontratu guztien bilakaera, mugagabeak eta aldi baterakoak, probintzia eta autonomia-erkidegoetan.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Kontratu guztiak, mugagabeak eta aldi baterakoak, probintzia eta autonomia-erkidegoetan. urteko Datu metatuak. pdf (414Kbs.) xls (554Kbs.)

Kontratuak urte batzuk (2001-2020)

2002Ko agiri _

Pdf fitxategia

Artxibo xls

Kontratu guztien bilakaera, mugagabeak eta aldi baterakoak (2001-2009). pdf (414Kbs.) xls (554Kbs.)

Kontratu guztien bilakaera, mugagabeak eta aldi baterakoak (2011-2020).

pdf (414Kbs.)

xls (554Kbs.)