Egoitza elektronikoa

Datu estatistikoak:

2020ko urtarrileko grafikoak

Kontratuak

Dokumentuaren izenburua

Deskargatu

Erregistratutako kontratuak bilakaera. 2018-2019

19 kbs

Erregistratutako kontratuak mugagabeak izan.2018-2019

19 kbs

Erregistratutako kontratuak bilakaera sexuaren arabera.2018-2019

19 kbs

Kontratazioaren hileroko bilakaera sexuaren eta adinaren arabera.2018-2019

20 kbs

Kontratazioaren bilakaera sektoreka). Datu konparatiboak. Hileko.

20 kbs

Kontratazioaren bilakaera sektoreka). Datu konparatiboak. Urtean.

20 kbs