- DATU ESTATISTIKOAK

Bolumen Datuak (hilean.

Datu estatistiko orokorrak:2008

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu xls 2460 otsaila2008
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu pdf 893 otsaila2008
Behatutako aldagaiak eta sarrera Deskargatu pdf 57 otsaila2008
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 64 otsaila2008

Datu estatistikoak nazionalak:2008

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 23 otsaila2008
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 333 otsaila2008
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 26 otsaila2008
Luzapenak Deskargatu pdf 40 otsaila2008
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 47 otsaila2008

Eta autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko.:2008

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 30 otsaila2008
Contratos iniciales Descargar pdf 184 febrero 2008
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 206 otsaila2008
Luzapenak Deskargatu pdf 38 otsaila2008
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 104 otsaila2008
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 31 otsaila2008
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 39 otsaila2008
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 42 otsaila2008
Atzerrian egindako kontratuak Deskargatu pdf 43 otsaila2008

Ii. liburukia. Datu metatuak

Datu estatistiko orokorrak:2008

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu xls 2420 otsaila2008
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu pdf 865 otsaila2008
Laburpena Deskargatu pdf 31 otsaila2008

Datu estatistikoak nazionalak:2008

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Contratos y adscripciones Descargar pdf 29 febrero 2008
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 348 otsaila2008
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 34 otsaila2008
Luzapenak Deskargatu pdf 48 otsaila2008
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 57 otsaila2008

Eta autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko.:2008

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 37 otsaila2008
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 194 otsaila2008
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 166 otsaila2008
Luzapenak Deskargatu pdf 48 otsaila2008
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 115 febrero 2008
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 40 otsaila2008
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 48 otsaila2008
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 51 otsaila2008
Contratos a extranjeros Descargar pdf 43 febrero 2008