Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Datu estatistiko orokorrak Urtarrila2011

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Bolumen Bakarra Deskargatu xls 2377
VolumenUnico Deskargatu pdf 915
Behatutako aldagaiak eta sarrera Deskargatu pdf 53
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 49

Espainiako estatistika datuak

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 21
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 277
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 24
Luzapenak Deskargatu pdf 36
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 41

Autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko.

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 24
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 179
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 136
Luzapenak Deskargatu pdf 32
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 90
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 26
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 37
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 36
Contratos a extranjeros Descargar pdf 30